جمال شعبان، قراءة جديدة في فكر ابن خلدون

قراءة جديدة في فكر ابن خلدون
جمال شعبان،  معماري و أستاذ في الأنثروبولوجيا، جامعة تيزي أوزو، الجزائرCiter ce billet
RB (2017, 10 février). جمال شعبان، قراءة جديدة في فكر ابن خلدون. Iqbal إقبال. Consulté le 29 février 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/qex1

Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search