جمال شعبان، قراءة جديدة في فكر ابن خلدون

قراءة جديدة في فكر ابن خلدون
جمال شعبان،  معماري و أستاذ في الأنثروبولوجيا، جامعة تيزي أوزو، الجزائر


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
RB (10 février 2017). جمال شعبان، قراءة جديدة في فكر ابن خلدون. Iqbal إقبال. Consulté le 20 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qex1


Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search